L'Ajuntament dóna suport a les mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica

27/09/2019

L'Ajuntament dóna suport a les mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica

L’Ajuntament de Riudoms dóna suport a la declaració conjunta del Govern de la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i les quatre diputacions de coordinar una resposta conjunta a les cartes que molts ajuntaments han rebut per part d’ENDESA en la qual se’ls proposava que, aquells que tinguin famílies vulnerables, cofinancin el deute acumulat al 50% o es tallarà els subministres en aquestes llars a partir de l'octubre.  

La declaració signada el passat 5 de setembre, insta al govern a defensar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que el parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat i segons la qual ningú no pot tallar cap subministrament a cap família considerada vulnerable. Així mateix, s’exigeix que la companyia elèctrica retiri la carta que ha enviat als ajuntaments, es proposa que condoni el deute que les famílies en situació de pobresa energètica han contret amb ella i que suspengui els procediments de suspensió del subministrament elèctric a aquestes famílies. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Riudoms es compromet a vetllar per garantir el dret d’accés als subministraments bàsics, com és en aquest cas el d’electricitat, a les persones i unitats familiars del municipi en situació de risc d’exclusió social i no permetrà que s'efectuï el tall del subministrament.