L'alumnat de la Llar d'Infants Municipal ja gaudeix del nou pati

06/04/2021

L'alumnat de la Llar d'Infants Municipal ja gaudeix del nou pati

L’Ajuntament de Riudoms ha finalitzat la remodelació del pati de la Llar d’Infants Municipal que ha dotat d’una nova imatge l’espai d’esbarjo i jocs del centre educatiu convertint-lo en un jardí. La Brigada Municipal ha dut a teme els treballs de transformació de l'espai, que han durat aproximadament 3 mesos. 

El projecte tècnic ha estat elaborat i dirigit per un enginyer industrial especialista en reestructuració de patis de centres educatius. Un cop finalitzada la seva construcció, el pati ha rebut el certificat d'homologació on s’especifica que la instal·lació reuneix les condicions de seguretat necessàries i suficients per a la finalitat a què està destinada.

Un projecte basat en espais i elements naturals

El nou projecte “De pati a jardí” es basa en el disseny d’una zona exterior on els infants hi trobaran espais, materials i oportunitats per experimentar, construir o crear, on se sentiran lliures i autònoms, i on la natura i els elements naturals desperten tot l'interès de l'alumnat perquè hi pugui fer descobertes. 

El projecte ha consistit en la reestructuració de dos àmbits. En primer lloc, s'ha comunicat els dos nivells que té el pati eliminant la barana de ferro que impedia passar directament de les aules al jardí, que s’ha substituït per un muntanya de terra que es pot baixar de manera autònoma. En segon lloc, s’han creat diferents microespais, delimitats per estructures naturals com arbustos i plantes aromàtiques, i que permeten gaudir de diferents tipus d'ambients i de relacions incloent materials naturals per simbolitzar el seu joc.

D’aquesta manera, al nou pati, s’hi poden trobar sorrals, una pèrgola, un terrari, tarimes de fusta, un canal d’aigua, nova vegetació molt més densa, entre altres elements que faciliten i estimulen la curiositat, la relació amb l’entorn, la iniciativa i l’autonomia dels infants.

La metodologia de la vida quotidiana

Des del curs 2015-2016, l’equip educatiu de la Llar d’Infants Picarols, acompanyat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, ha anat fent un canvi pedagògic en la manera de fer i de percebre l'infant implantant progressivament la metodologia de "la vida quotidiana", on l’infant és el protagonista i l’aprenentatge es basa en allò quotidià, inclosos els ambients, i en el descobriment propi mitjançant propostes i materials majoritàriament reciclats i naturals.

Després d’iniciar i consolidar aquesta transformació en els espais interiors i d’haver creat l’aula de la llum per a l’experimentació dels fenòmens científics, es va veure la necessari de transformar l’espai exterior per tal de completar aquesta metodologia en tots els espais de la Llar d'Infants.

Per això, la direcció del centre i membres de l’equip educatiu van assistir a formacions específiques sobre el disseny de patis i espais exteriors i, posteriorment, es va realitzar una sessió formativa d’assessorament per part d’una professional per dissenyar un espai que complís els objectius plantejats. A partir d’aquí, el curs 2018-2019 es va crear una comissió de treball per poder dissenyar el projecte de pati segons les necessitats reals.