L’ATM amplia els requisits d’accés a les targetes de transport bonificades

20/03/2017

L’ATM amplia els requisits d’accés a les targetes de transport bonificades

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona ha acordat ampliar els requisits d’accés a la bonificació sobre el preu dels títols de transport mensuals T-MES per a persones en situació d’atur. Segons aquest nou acord, a partir de l’1 de març, poden sol·licitar la targeta bonificada totes aquelles persones en situació d’atur que, tot i no rebre cap ajuda per part de l’Estat, reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments o ens locals integrats dins l’àmbit de l’ATM. 

Prèviament a l’adquisició de la targeta de transport bonificat, cal demanar un certificat que acrediti algun dels requisits d’accés establerts. Per cada cas, s’ha establert una via per obtenir-lo:
- En cas de percebre un subsidi o ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI), cal dirigir-se al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
- En cas de percebre qualsevol ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap però haver estat inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina, cal adreçar-se a la seva Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
- En cas de no percebre cap ajuda per part de l’Estat però rebre ajudes similars per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats en l’ATM, han de sol·licitar-lo al seu ajuntament.

Per obtenir la targeta de transport bonificat, la persona beneficiària ha de sol·licitar-la al Centre d’Atenció d’Autobusos de l’ATM, situat a l’estació d’autobusos de Tarragona (c/ Pere Martell, 1), lliurant el certificat emès pel SEPE, el SOC o l’ajuntament i una còpia del DNI o Passaport nacional.