L’Institut Joan Guinjoan estrena un nou cicle formatiu de l'àrea de comerç i màrqueting

07/09/2017

L’Institut Joan Guinjoan estrena un nou cicle formatiu de l'àrea de comerç i màrqueting

L’Institut Joan Guinjoan iniciarà, aquest curs 2017-2018, un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.

Aquest estudi de l’entorn econòmic i empresarial capacita per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. La durada és de dos cursos acadèmics.

El títol que s’obté és el de Tècnic en activitats comercials i permet treballar en qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització o a les diferents seccions d’establiments comercials, duent a terme activitats de venda de productes i/o serveis a través de diferents canals de comercialització o bé fent funcions d’organització i gestió del seu propi comerç. 

La nova oferta acadèmica s'afegeix al CFGM d'Electromecànica que ja s'imparteix al centre.

Podeu trobar més informació del nou cicle als següents enllaços:

http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan/secretaria/preinscripcio-i-matricules/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/?p_id=1370&estudi