L'Institut Nacional d'Estadística realitzarà enquestes de població activa a Riudoms

01/08/2016

L'Institut Nacional d'Estadística realitzarà enquestes de població activa a Riudoms

Pròximament, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) realitzarà enquestes de població activa a Riudoms amb la finalitat d'actualitzar les dades. Agents d'aquest Institut, degudament acreditats, seran els encarregats de realitzar les tasques de recollida d'informació a diferents carrers del poble.

Els carrers seleccionats per a realitzar l'obtenció de dades són: c/ Antoni Gaudí, c/ Arenal, Trav. dels Enamorats, plaça de l'Església, c/ Galanes, c/ Major, plaça Mare Cèlia, c/ Muralla de la Font Nova, c/ Nou, c/ Sant Bonifaci, Raval de Sant Francesc, c/ Sant Isidre, c/ Sant Jaume, c/ Sant Joan, c/ Sant Josep, c/ Sant Pau, c/ Sant Pere, c/ Sant Tomàs i c/ Sant Vicenç.