Llista d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per al nomenament d'enginyer tècnic municipal

06/09/2017

Llista d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu per al nomenament d'enginyer tècnic municipal

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i web de l’Ajuntament, per al nomenament d’enginyer tècnic municipal, funcionari interí, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació aprovada.