Llista definitiva d'admesos i exclosos convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va

21/04/2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va

Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2017_04_03-01 del passat dia 3 d'abril de 2017, es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la data, el tribunal, l'hora i el lloc de realització del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliar administratiu/va.