Llista definitiva d’aspirants admesos al procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d'auxiliar tècnic de cultura i festes

26/04/2016

Llista definitiva d’aspirants admesos al procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d'auxiliar tècnic de cultura i festes

Mitjançant Decret de l'Alcaldia d'avui dia 26 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal d'auxiliar tècnic de cultura i festes.