Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

06/09/2016

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

Relació definitiva d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.