Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable i la pavimentació del carrer de Vinyols – PEXI 2018.

03/05/2019

Millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable i la pavimentació del carrer de Vinyols – PEXI 2018.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 40.640,78 euros, per a l'execució del Projecte bàsic i executiu de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i la pavimentació del carrer de Vinyols de Riudoms, dins la línia de subvencions del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’Administració electrònica (PEXI) 2018.

Les obres subvencionades, amb un pressupost de 42.779,77€, s'han executat recentment i han consistit en la urbanització del vial, amb renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i les escomeses dels habitatges, així com la restitució i ampliació de les voreres.  L'actuació ha fet necessari rebaixar el nivell de la calçada del carrer per tal d'evitar que aquest tingués una cota superior al de la vorera i protegir així els habitatges d'entrada d'aigua.