Millora del servei de neteja viària

12/12/2018

Millora del servei de neteja viària

La Brigada Municipal doblarà les hores de neteja dels carrers amb la màquina escombradora d’aspiració.

Aquesta millora del servei ha estat possible gràcies la incorporació d’una nova persona a la brigada.