Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Sant Pere – Romanent PAM 2017

16/04/2019

Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Sant Pere – Romanent PAM 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 63.265,45 euros, per a l'execució del projecte de millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Sant Pere de Riudoms.  La subvenció concedida deriva del romanent que va quedar disponible de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017.  

Les obres subvencionades, amb un pressupost de 98.081,32€, s’han executat recentment i han consistit en la renovació del servei d'abastament d'aigua, així com les escomeses de subministrament per als habitatges, la renovació de les escomeses a la xarxa d’aigües residuals des de les cases, en els casos que es trobaven malmeses, i l’ampliació de les voreres amb, l’objectiu de millorar l’accessibilitat i el trànsit de les persones.