Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Vinyols i carrer d'en Ferran – PEXI 2018

16/10/2018

Millora dels serveis i la pavimentació del carrer de Vinyols i carrer d'en Ferran – PEXI 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 42.044,98 euros, per a l'execució del Projecte bàsic i executiu de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers Vinyols i d’en Ferran de Riudoms, dins la línia de subvencions del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’Administració electrònica (PEXI) 2018.

El projecte contempla la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Vinyols i d’en Ferran, amb la substitució de la canonada actual de fibrociment, i les escomeses dels habitatges, així com la restitució i ampliació de les voreres.  Les obres, que pujen un pressupost de 64.450,85 euros, tenen un termini d'execució de 4 mesos, a partir de l'acta de comprovació del replanteig.