Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms - PAM 2017

31/08/2017

Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms - PAM 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 240.308,00 euros, per a l'execució del projecte de millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major de Riudoms, dins la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017.

El projecte, que contempla la millora dels serveis i la pavimentació del carrer Major, proposa una nova pavimentació per aconseguir un carrer a un sol nivell, amb plataforma única d’ús mixt, sense diferenciar voreres de calçada amb la finalitat de suprimir les barreres arquitectòniques i, per altra banda, s'intervé en la substitució de la instal·lació d’abastament d’aigua potable, es dóna solució a la recollida d’aigües pluvials i s’executaran noves escomeses a la xarxa d’aigües residuals des de les cases, en aquells casos en què aquestes estiguin malmeses. Les obres, que pujen un pressupost de 298.625,40 euros, es troben en procés de licitació i una vegada adjudicades es preveu que s'executin en un termini de 8 mesos.