Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Mont-roig de Riudoms - PAM 2018

27/09/2018

Millora dels serveis i la pavimentació del carrer Mont-roig de Riudoms - PAM 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 166.169,00 euros, per a l'execució del projecte de millora dels serveis i la pavimentació del carrer Mont-roig de Riudoms, dins la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.

El projecte, que contempla la millora dels serveis i la pavimentació del carrer Mont-roig, proposa la reurbanització d’aquest carrer, amb la substitució de la canonada actual de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua potable i les escomeses dels habitatges que actualment són de plom, per una nova xarxa amb canonada de polietilè i noves escomeses per als habitatges, a la vegada que es restituiran les voreres actuals, ampliant-les per tal de permetre la col·locació de la nova xarxa d'aigua i protegir la canonada de gas ja instal·lada i que actualment discorre per fora de la vorera i sobre la calçada.  Les obres, que pujen un pressupost de 185.212,00 euros, es van iniciar el passat mes de juliol i tenen un termini d'execució de 8 mesos.