NOFC - Normes d'Organització i funcionament del Centre (Llar d'Infants Picarols)

20/10/2017

NOFC - Normes d'Organització i funcionament del Centre (Llar d'Infants Picarols)

Als efectes del que disposa l'article 133 de la LLei 30/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'obre un període de consulta per a l'elaboració del NOFC (Normes d'Organització i funcionament del Centre (Llar d'Infants Picarols) de la Llar d’Infants Picarols, de tal manera que s’hi poden fer aportacions.

Per la qual cosa, es posa la disposició els documents necessaris per poder pronunciar-se sobre la matèria.

Data límit de presentació d'aportacions: 7 de novembre de 2017