Notable alt per a les instal·lacions esportives municipals

06/02/2019

Notable alt per a les instal·lacions esportives municipals

Un total de 138 usuaris dels diferents espais de les instal·lacions esportives municipals han contestat una enquesta d'avaluació del servei. Les persones que han omplenat voluntàriament l’enquesta representen aproximadament un 35% dels 400 usuaris estimats d'aquestes instal·lacions públiques.

Nota mitjana, 7,9 sobre 10

L'enquesta s'ha difós entre tots els usuaris de les instal·lacions, tant als clients que en fan una utilització individual com als usuaris enquadrats en els equips esportius del municipi. Els usuaris del pavelló, dels camps de futbol i de les pistes de pàdel, tennis i atletisme han avaluat les instal·lacions amb una nota mitjana global de notable, concretament un 7,92 sobre 10.

Nota del personal del Servei d'Esports, 8,2 sobre 10

El personal del serveis d'esports municipals és el bloc dels serveis més ben valorat. L'apartat de l'enquesta dedicada a avaluar la seva feina al capdavant de les instal·lacions els atorga un 4,11 sobre 5 (que equival a un 8,22 sobre 10). La secció "Personal de les instal·lacions", inclou preguntes sobre l'atenció, el tracte, la disponibilitat, etc.

Instal·lacions, 7,8 sobre 10

La "Disposició de les instal·lacions", un bloc de preguntes sobre els horaris, la informació, la il·luminació, la neteja, etc. ha estat qualificada amb un 3,93 sobre 5, que correspon a un 7,86 sobre 10, i és la segona millor nota mitjana atorgada per part dels usuaris.

Accessibilitat, 7,7 sobre 10

L'enquesta dedica un capítol a la valoració d'aspectes relacionats amb l'"Accés a les instal·lacions", com per exemple la ubicació, l'aparcament, els preus, etc. Aquest apartat també ha estat valorat molt positivament per les persones que han emplenat l'enquesta amb un 3,84 sobre 5, que és igual que dir 7,68 sobre 10.

Finalment, l'enquesta ha demanat que els usuaris senyalessin els aspectes més importants per al bon funcionament de les instal·lacions esportives municipals. Per ordre decreixent d'importància, han senyalat la neteja, l'actualització de les instal·lacions, la disponibilitat horària, el personal de les instal·lacions i la varietat d’activitats.

La majoria dels enquestats responen a un perfil que es pot descriure com a un usuari de gènere masculí, amb una mitjana d'edat de 23 anys, que fa ús de les instal·lacions a la tarda i resident a Riudoms. No obstant, cal assenyalar que hi ha un grup important d'usuaris residents a Reus que representa un 25% dels enquestats. L’enquesta també recull les opinions d’usuaris de poblacions com  Alforja, Montbrió del Camp, Cambrils, Vinyols i Mont-roig del Camp, entre d'altres.