Oferta de cursos subvencionats per a persones aturades

11/01/2018

Oferta de cursos subvencionats per a persones aturades

El centre de formació Motivacció Formació ofereix els següents cursos subvencionats que s'inicien aquest mes de gener per a persones aturades.

ANGLÈS A1

Inici: 22 de gener de 2018

Horari de 9h a 14h de dilluns a divendres

Requisits per inscriure's:

- DNI

- Targeta d'atur/inscripció

- E.S.O. (edat a partir 16 anys complerts ) 

- Currículum vitae

- entrevista individual presencial al nostre centre de formació

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

Inici: 15 de gener de 2018

Horari de 15h a 20h de dilluns a divendres

- sortides professionals: Cap de magatzem, responsable de logística, Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem, empleat/ada administratiu/iva dels serveis d'emmagatzematge i recepció, Tècnic/a en logística de magatzems, responsable de recepció de mercaderies, responsable d'expedició de mercaderies

Requisits per inscriure's:

- DNI

- Targeta d'atur/inscripció

- FP2 / Grau Superior / Batxillerat / Universitària

- Currículum vitae

- entrevista individual presencial al nostre centre de formació

Més informació i oferta de cursos a: http://motivaccio.com/