Pla Especial d'Inversions Municipals, any 2015

17/11/2016

Pla Especial d'Inversions Municipals, any 2015

L'any 2015, l'Ajuntament de Riudoms va adquirir diferent material necessari, consistent en carpes i cadires i material auxiliar, que s'ha destinat a dotar els actes públics organitzats al municipi dels elements adequats i suficients, tant per a les persones i entitats que hi participen com per al públic que hi assisteix. Aquesta inversió ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que va concedir una subvenció per import de 43.413,00 euros dins la línia del Pla Especial d'Inversions Municipals de l'any 2015.

Dins d'aquesta mateixa línia, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció per import de 60.000,00 euros, destinats a l'execució de les obres realitzades a l'accés al municipi des de l'avinguda de Reus, que han suposat la millora dels serveis existents i la construcció de les voreres per als vianants.