Prioritat baixar impostos: rebaixar el valor cadastral, pagar menys per IBI

18/11/2015

Prioritat baixar impostos: rebaixar el valor cadastral, pagar menys per IBI

El passat 16 de novembre de 2015, el Ple Municipal de Riudoms va aprovar una reducció del que els ciutadans paguen anualment com a IBI urbà. En concret, l’objectiu de reduir la pressió fiscal a Riudoms, sumat al compromís de mantenir la qualitat en la prestació dels serveis municipals, s’ha fixat en dues accions:

    1.     la proposta municipal a la Gerència del Cadastre per rebaixar els valors cadastrals del poble en un 23%; aquest decrement té   avantatges fiscals com la rebaixa en les plusvàlues, o en els impostos de donacions, successions, o també de Patrimoni.

     2.     un ajust de l’IBI que s’ha pensat per reduir l’impacte d’aquest impost en un estalvi global per part dels veïns d’uns 75.000€.

El tipus impositiu de l’IBI urbà de Riudoms és dels més baixos de tots els de la província i el valor mitjà del que es paga per rebut és equiparable al d’altres poblacions similars.

Per altra banda, a més de la ja citada rebaixa de les plusvàlues, fruit de la reducció que l’Ajuntament ha demanat del valor cadastral, també s'ha acordat bonificar la plusvàlua per transmissió per defunció, de l’habitatge habitual, en un 20%.

Aquestes polítiques marquen la prioritat d’anar reduint la pressió fiscal a Riudoms, i a la vegada mantenir el compromís de qualitat en els serveis i en l’exercici de les competències municipals al costat de les persones.