Procés selectiu per a la constitució de 5 borses de treball de serveis diversos

08/09/2017

Procés selectiu per a la constitució de 5 borses de treball de serveis diversos

La Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017, va acordar efectuar la convocatòria 5 processos selectiu, per a la constitució de 5 borses de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de serveis diversos de l'Ajuntament.

Els 5 procesos són:

Borsa de treballDocumentació
Operaris/àries de serveis generals

Operaris/àries de serveis de jardineria

Operaris/àries de serveis-paleta

Operaris/àries de serveis d'electricitat

Operaris/àries dels serveis de neteja

 

Data límit de presentació d'instàncies: 9 d'octubre de 2017