Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

07/03/2018

Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

L’Ajuntament de Riudoms, durant l’any 2017, ha efectuat diferents actuacions encaminades a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i el control de plagues. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, s’han aplicat mesures preventives encaminades a eliminar i tractar els focus d’infecció i s’ha mantingut el servei de recollida d’animals abandonats i el seu transport a un centre autoritzat. Igualment, s'ha fet difusió de la informació relativa als focus d’infecció del mosquit tigre i les mesures a aplicar per a la seva prevenció, així com tractaments als embornals del municipi. Aquestes actuacions han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que va concedir una subvenció per un import total total de 8.022,72 euros.