Relació definitiva de sol·licituds per al curs 2020-2021 de la Llar d'Infants Municipal

16/06/2020

Relació definitiva de sol·licituds per al curs 2020-2021 de la Llar d'Infants Municipal

L'Ajuntament de Riudoms publica la relació definitiva de sol·licituds de preinscripció per a la Llar d'Infants Municipals "Picarols" per al curs 2020/2021, admeses, així com la relació de les comunicacions que han presentat les famílies que ja són usuàries del servei, per tal de confirmar la seva continuïtat al centre.

Properament, es trametrà a les famílies la informació referent a la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula definitiva, així com les dates en què es podrà fer l'ingrés corresponent.

Per altra banda, s'informa les famílies que, atesa la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19, i sent que l'evolució de la pandèmia a curt termini és incerta, l'admissió dels infants al curs 2020/2021 queda supeditada a les mesures que, en cas que fossin necessàries, s'hagin d'adoptar de cara al començament de curs, al mes de setembre.

> Relació definitiva de sol·licituds admeses AQUÍ

> Relació definitiva de confirmació de continuïtat AQUÍ