Relació provisional de sol·licituds de preinscripció a la Llar d'Infants Municipal

02/06/2020

Relació provisional de sol·licituds de preinscripció a la Llar d'Infants Municipal

Es fa pública la relació provisional de sol·licituds de preinscripció per a la Llar d'Infants Municipal "Picarols" per al curs 2020/2021, admeses, així com la relació de les comunicacions que han presentat les famílies que ja són usuàries del servei, per tal de confirmar la seva continuïtat al centre.

El termini per a la presentació de reclamacions a aquestes llistes provisionals és des del dia 3 fins al 9 de juny de 2020, i es poden adreçar per mitjans telemàtics al correu electrònic preinscripcions.picarols@riudoms.cat. Transcorregut aquest termini sense que se’n presenti cap, les llistes esdevindran definitives.

Per altra banda, s'informa les famílies que atesa la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19, i sent que l'evolució de la pandèmia a curt termini és incerta, l'admissió dels infants al curs 2020/2021 queda supeditada a les mesures que, en cas que fossin necessàries, s'hagin d'adoptar de cara al començament de curs, al mes de setembre.

> Relació provisional de sol·licituds admeses AQUÍ

> Relació de comunicacions de confirmació de plaça AQUÍ