Riudoms ampliarà la Depuradora Municipal

08/10/2019

Riudoms ampliarà la Depuradora Municipal

Fruit de diverses reunions de l'Ajuntament de Riudoms amb l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Camp durant l'últim any, l'ACA ha comunicat recentment l’inici del projecte d’ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Riudoms que, en aquests moments, ja està redactat i es troba en fase de licitació.

Aquesta actuació respon a les necessitats de sanejament futures del municipi. D’una banda, fent una millora tècnica dels sistemes de sanejament existents per garantir l’estat ecològic de les aigües i, de l’altra, adequant les instal·lacions a les previsions de creixement demogràfic fent una ampliació de la capacitat de tractament de les aigües residuals.

Actualment, la Depuradora de Riudoms, que té gairebé 30 anys d’existència, és gestionada pel Consell Comarcal del Baix Camp.

L’execució del projecte es preveu per a mitjans del 2020.