Romanent PAM 2018 – Subvenció per adquisició d'equipament informàtic

01/10/2019

Romanent PAM 2018 – Subvenció per adquisició d'equipament informàtic

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 24.388,02 euros, per a l'adquisició de material informàtic. La subvenció concedida, que deriva del romanent que va quedar disponible de la línia de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, té per objectiu l'adquisició de nous equips informàtics destinats a complementar i facilitar la implantació del nou gestor d'expedients ACTIO.