Subvenció per activitats culturals

18/12/2018

Subvenció per activitats culturals

La Diputació de Tarragona, en data 19 d’octubre de 2018, va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular.

Aquest Ajuntament va sol·licitar subvenció per tal d’ampliar i impulsar les activitats i expressions del seguici festiu de Riudoms, amb l’objectiu de consolidar-lo com a eix principal de la Festa Major de Sant Jaume, projecte per al qual se’ns ha concedit una subvenció per import de 10.800,00€, que es destinen íntegrament a fer front a les despeses es deriven de la seva realització.