Subvenció per actuacions de recollida d'animals domèstics abandonats

21/01/2020

Subvenció per actuacions de recollida d'animals domèstics abandonats

El passat mes d'octubre de l'any 2019, la Diputació de Tarragona va resodre les sol·licituds de subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica.

L'Ajuntament de Riudoms es va acollir a la convocatòria i va sol·licitar la subvenció per a fer front a les despeses derivades del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i el seu transport fins a un centre autoritzat, resultant beneficiari d'una subvenció per import de 5.136,80 euros, que es destinen íntegrament al sosteniment del servei esmentat.