Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la Llar d'Infants

07/04/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la Llar d'Infants

El passat 23 de març de 2021, la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades dins el Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019-2020.

En aquesta resolució es concedeix a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 37.469,89€, la qual es destina íntegrament a fer front a les despeses derivades del funcionament del servei de la llar d’infants municipal Picarols del curs objecte de la subvenció.