Subvenció de la Diputació de Tarragona per a l’elaboració del programa de revitalització del nucli antic

30/11/2018

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a l’elaboració del programa de revitalització del nucli antic

Subvenció Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Riudoms es va acollir l’any 2016 a la convocatòria de subvencions excepcionals de la Diputació de Tarragona, dins la línia A, per tal de fer front a les despeses d’assessorament tècnic per a l’elaboració del programa de revitalització del nucli antic. Una vegada resoltes les sol·licituds presentades, es va concedir as aquest Ajuntament una subvenció per import de 6.000 euros, que s’ha destinat íntegrament a les despeses per a les quals es va demanar.