Subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

07/02/2020

Subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

En data 25 d'octubre de 2019, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció per a la realització d’accions de difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat.  En aquesta resolució, es concedeix a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 1.245,03€, que es destina íntegrament a fer front a les despeses d’organització de la 39a edició de la Fira de l’Avellana, un dels esdeveniments anuals de més rellevància en l’àmbit de la promoció de l’avellana i els seus derivats, així com el món agropecuari i els productes propis del nostre municipi.