Subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública

02/12/2020

Subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública

El passat mes d’octubre, la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds presentades dins la convocatòria de subvencions destinades als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, a la qual es va acollir l’Ajuntament de Riudoms, resultant beneficiari d’una subvenció per import de 26.907,53 euros.

Aquesta quantia es destinarà íntegrament a les despeses derivades de les actuacions realitzades per l’Ajuntament des de la declaració de l’estat d’alarma, com són l’adquisició de productes de desinfecció i material de protecció individual que s’han distribuït als comerços locals, l’adquisició d’elements de protecció sanitària per la protecció dels empleats i empleades municipals i l’adquisició de dosificadors de gel que s’han situat en els edificis municipals amb afluència de públic.