Subvenció per a la Llar d'Infants Municipal

08/02/2017

Subvenció per a la Llar d'Infants Municipal

La Diputació de Tarragona, en data 16 de desembre de 2016, va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades dins el “Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal”, per al curs 2015-2016.

En aquesta resolució es concedeix a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció de 66.412,50€, la qual es destina íntegrament a fer front a les despeses de funcionament del servei de la Llar d’infants municipal Picarols del curs objecte de la subvenció.