Subvenció per a la Llar d’Infants Municipal

18/12/2018

Subvenció per a la Llar d’Infants Municipal

La Diputació de Tarragona, en data 30 de novembre de 2018, va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades dins el Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal I el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, per al curs 2017/2018.

En aquesta resolució es concedeix a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 60.375,00€, la qual es destina íntegrament a fer front a les despeses derivades del funcionament del servei de la llar d’infants municipal Picarols del curs objecte de la subvenció.