Subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms

30/08/2017

Subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms

L’Ajuntament de Riudoms ha aprovat les Bases reguladores de les subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics.

Segons aquestes Bases, l’Ajuntament concedeix una línia de subvencions adreçades als particulars que fomentin iniciatives que tinguin per objecte la rehabilitació dels habitatges antics del municipi. L’Ajuntament i els Serveis tècnics municipals oferiran als promotors de les obres un servei d’assessorament, informació i ajuda per tramitar-ne les sol·licituds.

Aquests ajuts són compatibles i acumulables a altres línies de subvencions gestionades per altres administracions titulars d’aquestes competències.

Els ajuts que s’ofereixen són per a rehabilitació de façanes completes; actuacions destinades a garantir l’estanqueïtat de la coberta; i actuacions destinades a resoldre problemes estructurals, així com forjats interiors, la millora funcional, etc.

El promotor presentarà la sol·licitud en el moment de demanar la llicència d’obres o comunicació.

Podeu consultar les condicions específiques a: Bases reguladores de les subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics