Convocatòria d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, com a funcionari

03/07/2019

Convocatòria d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, com a funcionari

PLAÇA FUNCIONARI/ÀRIA INTERNI/NA - Procés selectiu per a la selecció mitjançant anunci al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la plaça d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, com a funcionari interí.

PLAÇA FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA-Convocatòria i bases específiques reguladores de proves per a la selecció d'una plaça d'enginyer tècnic municipal com a funcionari de carrera