Resultats del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

print pdf
06/06/2018

Resultats del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

Podeu consultar els resultats del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals.