RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Anunci de convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu de personal funcionari 23/01/2018 Anunci de convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'... RECURSOS HUMANS
Anunci de convocatòria per a la 2a prova pràctica i entrevista del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu 07/05/2018 El Tribunal del procés selectiu per a la provisió pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Aspirants admesos per a la 4a fase de les proves de selecció de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilants 12/12/2017 És convoca als aspirants que a continuació es relacionen, que han superat la 2a i 3a prova del procés selectiu, mitjançant... RECURSOS HUMANS
Avís sobre les proves d'auxiliar administratiu/va - canvi de lloc 02/09/2019 S’informa del canvi de lloc per a la realització de les proves previstes per aquest dimecres 4 de setembre d'auxiliar... RECURSOS HUMANS
Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va 04/07/2016 Constitució de la borsa de treball de funcionari interí amb categoria d'auxiliar administratiu/va, escala administració... RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleus 05/04/2018 En el següent enllaç podreu la convocatòria i les bases reguladores, per a la selecció d’un/a oficial 1a d’obres, en règim... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça en caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano. 17/09/2015 L'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis convoca el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 14/05/2019 Podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 04/04/2016 Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics. 31/05/2016 Al butlletí oficial de la província d'avui dia 31 de maig de 2016 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria juntament amb... RECURSOS HUMANS
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va. 18/01/2017 Al Butlletí Oficial de la Província d'avui dia 18 de gener de 2017, s'ha publicat l'anunci de la constitució d'una borsa de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc 17/09/2019 De de conformitat amb la plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, l’article 94 del Reglament... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar 20/10/2017 Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16/10/2017, s’ha acordat convocar procés selectiu, mitjançant el Servei d’... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular 18/03/2019 Anunci de convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d'un procés selectiu per constituir una borsa de treball de servei de neteja i de peó de serveis generals 14/08/2019 Podeu consultar les convocatòries del  procés selectiu per constituir una borsa de treball de servei de neteja i de peó de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria d’una borsa de treball amb caràcter temporal de monitors de menjador 18/07/2019 La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per... RECURSOS HUMANS
Convocatòria de la Junta de Govern Local 16/09/2016 Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local.Dia 19 de setembre de 2016 RECURSOS HUMANS
Convocatòria per a la última prova del procés selectiu de guàrdia municipal 28/02/2017 Anunci amb els resultats corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial. 19/09/2016 Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal... RECURSOS HUMANS
Dia i hora de les proves del procés selectiu d'operaris/àries de serveis de neteja 23/11/2017 El dia 1 de desembre de 2017, a les 9:30 del matí, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc, es realitzaran les proves del... RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí 22/09/2017 En el següent enllaç podeu trobar la llista d'admesos del procés selectiu per a la contractació d'un professor/a de violí. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina 17/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina 01/10/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de cuina. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança 27/11/2018 Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança. RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/es de menjador i de dinamitzador/es juvenil 02/08/2018 Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu següents:Monitor/es de menjadorDinamitzador/es juvenil RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar 26/10/2017 Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de... RECURSOS HUMANS
Llista d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu 10/05/2018 Llista d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu RECURSOS HUMANS
Llista definitiva admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu/va 05/08/2019 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu/va.Data de les proves... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a 19/07/2019 Podeu consultar la llista definitiva de persones admeses i ecloses del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a municipal.Dia d... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva admesos i exclosos dels processos d'auxiliar i d'educador/a Llar d'Infants 16/09/2019 Podeu consultar les llistes definitives d'admesos i exclosos dels processos selectius d':Auxiliar Llar d'Infants  Data... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i excloses de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilant 16/11/2017 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i excloses de la borsa de treball per a la provisió de places de Vigilant. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca 02/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de dinamitzador/a de joventut 29/08/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de dinamitzador/a de joventut RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança 10/01/2019 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'ordenança. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de violoncel, de l'Escola Municipal de Música 21/03/2016 Mitjançant Resolució de la Presidència d'avui dia 21 de març de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d'aspirants... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça d’administratiu per funcionari 06/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió d’una... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano, de l’Escola Municipal de Música. 26/10/2015 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball per a la provisió de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar 03/09/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu de monitor/a de menjador escolar. RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places de guàrdia municipal 15/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu 24/05/2018 Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un oficial 1a d'obres amb contracte de relleu RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc del procés selectiu d’una plaça amb caràcter de funcionari interí. 14/06/2016 Mitjançant Decret de l'Alcaldia d’avui dia 14 de juny de 2016, s'ha fet pública la relació definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 19/04/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics 26/07/2016 Podeu consultar la llist definitva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 23/09/2016 Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal. 16/11/2016 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de places d'operaris de serveis d'electricitat. 01/03/2017 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-oposició per a la... RECURSOS HUMANS
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics 09/05/2016 Mitjançant Decret de l’Alcaldia d'avui dia 9 de maig de 2016, s'ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per a la formació d'una borsa de monitors/ores de menjador 22/08/2019 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per a la formació d'una borsa de monitors/ores... RECURSOS HUMANS
Llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius de la Llar d'Infants 06/09/2019 Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos dels processos selectius de la Llar d'InfantsAuxiliar de Llar d'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na 16/07/2019 Podeu consultar la Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria urgent, a través d'anunci al SOC, per al... RECURSOS HUMANS

Pàgines