RECURSOS HUMANS

Títol Calendari Resum Etiquetes
Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na 16/07/2019 Podeu consultar la Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria urgent, a través d'anunci al SOC, per al... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va 04/04/2017 Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants 27/12/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'operaris de serveis d'electricitat 08/02/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia del Servei de Vigilants 31/01/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 16/07/2019 Podeu consultar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 08/04/2016 Mitjançant Resolució de la Presidència del dia 8 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes. 12/04/2016 Mitjançant Resolució de l'Alcaldia del dia 12 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació provisional d'aspirants admesos i... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics 12/07/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia  12 de juliol de 2016, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí 09/09/2016 Relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició... RECURSOS HUMANS
Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal. 28/10/2016 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant... RECURSOS HUMANS
Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 05/06/2018 Podeu consultar el llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de... RECURSOS HUMANS
Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 29/10/2018 En en següent enllaç podeu consultar el llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament com a... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 28/05/2018 Podeu consultar el llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 16/10/2018 En en següent enllaç podeu consultar el llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament com a... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos i excloses i, data i hora de les proves, d'una plaça d'auxiliar administratiu 05/04/2018 En el següent enllaç podreu trobar el llistat provisional d'admesos i excloses i, data i hora de les proves, d'una plaça d'... RECURSOS HUMANS
Llistat provisional d'admesos i excloses de les diverses borses de treball en procés. 03/11/2017 Podeu consultar les llistes d'admesos i exclosos de les diverses borses de treball en procés.Borsa de treball d’operaris de... RECURSOS HUMANS
Nou termini de presentació d'instàncies per a la convocatòria de llocs de treball de guàrdia municipal 18/08/2016 Atès que s'ha trobat una errada a la inserció publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 133 del dia... RECURSOS HUMANS
Oferta de feina 31/03/2016 Empresa especialitzada en tractaments d’aigua, descalcificadors i osmosis, busca tècnic\a, per servei tècnic a... RECURSOS HUMANS
Oferta de feina 18/04/2016 Empresa local precisa dependent/a responsable per nova obertura de fruiteria a Cambrils.S'ofereix:Contracte de sis mesos amb... RECURSOS HUMANS
Oferta de feina 30/03/2016 Ens fan arribar la següent oferta de treball.Es demana especialista en conducció de carretó elevador (quotidianament conegut... RECURSOS HUMANS
Oferta de feina a Riudoms 31/01/2017 L'empresa Crisol ens fa arribar la següent oferta de treball:Empresa ubicada a Riudoms busca persona amb perfil d'enginyer... RECURSOS HUMANS
Oferta de feina a Riudoms 12/01/2017 L'empresa GERO10 ens fa arribar la següent oferta de treball.Es necessita persona per agafar comandes, organitzar transports... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució de dues borses de treball, d'auxiliar i d'educadora de Llar. 23/11/2016 Convocatòria del procés selectiu per a la constitució de dues borses de treball, d'auxiliar i d'educadora de Llar.El termini... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de dinamitzador/a de joventut 28/06/2018 Per acord de la Junta de Govern del dia 26 de juny de 2018, s’ha aprovat la convocatòria pública i les bases reguladores del... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a de menjador 28/06/2018 Per acord de la Junta de Govern del dia 26 de juny de 2018, s’ha aprovat la convocatòria pública i les bases reguladores del... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'operari de serveis d'electricitat de la Brigada Municipal 05/12/2016 Per Decret de l'Alcaldia número 2016_11_21-03 del dia 21 de novembre de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants 21/12/2016 Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants 15/07/2016 Per acord de la Junta de Govern del dia 27 de juny de 2016, s’ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança. 16/10/2018 En en següent enllaç podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de professor/a de violí per l'escola municipal de música, mitjançant el servei d'ocupació de Catalunya 13/09/2017 Per Resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 13 de setembre de 2017, l'Entitat... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes. 23/02/2016 La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu,... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 10/02/2016 Per resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió del dia 28 de desembre de 2015, es va... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violí 22/07/2016 Per resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 12 de juliol de 2016, s'ha aprovat... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violoncel 12/02/2016 Per resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 2 de febrer de 2016, es va aprovar... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals 08/05/2018 El termini de presentació d'instàncies és de 5 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'oferta al Servei d... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/a de menjador, per baixa del/a titular 28/09/2018 Per Decret de l'Alcaldia, de data 27 de setembre de 2018, s'ha aprovat el procés selectiu per cobrir temporalment i amb... RECURSOS HUMANS
Procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial 28/08/2017 Convocatòria del procés selectiu per la provisió d'una plaça d'enginyer tècnic municipal a temps parcial, com a funcionari... RECURSOS HUMANS
Pròrroga de borses de treball 06/06/2017 Mitjançant resolucions de l'Alcaldia del passat dia 12 de maig de 2017, s'ha fet pública les pròrrogues per un termini de... RECURSOS HUMANS
Pròrroga per un termini d'un any de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va adscrit/a biblioteca 25/09/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia d'avui dia 25 de setembre de 2017, s'ha fet pública la pròrroga per un termini d'un any... RECURSOS HUMANS
Pròrroga per un termini inicial d'un any de la borsa de treball de monitor/a de menjador 21/04/2017 Mitjançant resolució de l'Alcaldia número 2017_04_11-02 del passat dia 11 d'abril de 2017, s'ha fet pública la pròrroga per... RECURSOS HUMANS
Publicació de la data, lloc i hora de les proves de la borsa de treball de jardineria i electricitat 16/01/2018 Podeu consultar la data, lloc i hora de les proves de la borsa de treball de jardineria i electricitat en els següents... RECURSOS HUMANS
Rectificació d'un error material en la llista d'admesos i exclosos definitiva de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí 17/06/2016 A la llista d'aspirants admesos per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a... RECURSOS HUMANS
Relació d'aspirants admesos i exclosos de les proves del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics 27/04/2016 Mitjançant resolució de l'Alcaldia d'avui dia 27 d'abril de 2016, s'ha fet pública la relació d'aspirants admesos i exclosos... RECURSOS HUMANS
Resultat del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí 07/09/2016 Resultat de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a... RECURSOS HUMANS
Resultat del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a a través del SOC 24/07/2019 Resultat de les proves del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/ària interí/ina per raons d'urgència, d'... RECURSOS HUMANS
Resultat del procés selectiu per a la provisió de places d'auxiliar tècnic de cultura i festes 04/05/2016 En el següent enllaç podeu trobar el resultat del procés selectiu per a la provisió de places d'auxiliar tècnic de cultura i... RECURSOS HUMANS
Resultat del procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre Auditori Casal Riudomenc 28/04/2016 En el següent enllaç podeu trobar el resultat del procés selectiu per a la provisió de places d’auxiliars de sala del Teatre... RECURSOS HUMANS
Resultat del procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violoncel. 05/04/2016 En el següent enllaç podeu trobar el resultat del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal per... RECURSOS HUMANS
Resultats del procés selectiu d'auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca 07/10/2015 Podeu consultar els resultats del procés selectiu d'una plaça en caràcter temporal d'auxiliar administratiu a temps parcial... RECURSOS HUMANS

Pàgines