Calendari del contribuent

Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i de les taxes, de cobrament periòdic per rebut i notificació col·lectiva, per a l’exercici 2020, que gestiona directament l’Ajuntament de Riudoms, o bé, que té delegats a favor de la Diputació de Tarragona.

Calendari de Recaptació 2020 modificat per l'estat d'alarma