Recursos humans

print pdf
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Data de convocatòriaDecret de l'Alcaldia del dia 15 d'octubre de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15 de novembre de 2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de selecció16 de gener de 2019  a les 10 del matí a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura
Resultats proves de català
Resultats de les proves