Recursos humans

print pdf
 Convocatòria i bases reguladores per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitors de menjador.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la selecció mitjançant anunci al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la plaça d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, com a funcionari interí.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de selecció22/07/2019
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria i bases específiques reguladores de proves per a la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d'1 plaça d'enginyer tècnic municipal com a funcionari de carrera
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.
Data de convocatòriaJunta de Govern del dia 13 de maig de 2019
Estat del procésEn procés
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies20/06/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Data de les proves de selecció 
Resultats proves de català 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies21 de març de 2019
Data de les proves de selecció22/03/2019
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball