Recursos humans

Constitució d’una borsa de treball de personal administratiu/va com a funcionari interí, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2612/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies3/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució) 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció  
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada de l'Ajuntament de Riudoms i constitució de borsa (exp.3054/2020)
Convocatòria
Data de finalització de presentació d'instàncies3/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució) 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció  
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
temporal de professor/a de flauta travessera (2278/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies07/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de la prova de català15/09/2020
Data de les proves de selecció 16/09/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

 

 

Convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies02/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció  
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

 

Convocatòria procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i
constitució d'una borsa de treball, mitjançat concurs-oposició de l'Ajuntament de Riudoms (Exp 3616/2019).
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/03/2020
Anunci aixecament de la suspensió
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de la prova de català20/07/2020
Data de les proves de selecció 21/07/2020
Resultats de la prova pràctica
Data de les proves físiques

22/07/2020

9.00 h

(Camp de futbol municipal - Pavelló Municipal)

Resultats de les proves
Acta de la sessió
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’electricista fontaner (oficial 2a) Exp 242/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció28/10/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) Exp 243/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció05/08/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball