Recursos humans

print pdf
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Data de convocatòriaDecret de l'Alcaldia del dia 15 d'octubre de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15 de novembre de 2018
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal i a temps parcial d’auxiliar de cuina.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies12 de setembre de 2018
Data de la prova de català2 d'octubre de 2018
Data de les proves de selecció3 d'octubre de 2018
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball  de guàrdia del servei de vigilants de l'Ajuntament de Riudoms, en règim de funcionari interí
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies23 de setembre de 2018
Data de la prova de català31 d'octubre de 2018
Data de les proves de selecció6 de novembre de 2018
Llista provisional d'admesos/exclosos
Correció errada nivell català
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats prova de català
Convocatòria proves físiques
Resultats de les proves