Recursos humans

print pdf

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal i a temps parcial d’auxiliar de cuina.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies12 de setembre de 2018
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos 
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball  de guàrdia del servei de vigilants de l'Ajuntament de Riudoms, en règim de funcionari interí
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Llista provisional d'admesos/exclosos 
Llista definitiva d'admesos/exclosos 
Resultats de les proves