Recursos humans

print pdf
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de places d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc (Exp.59/2019-RG)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies15 d'octubre de 2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de les proves de selecció06/11/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'operaris/àries de serveis de neteja de l'Ajuntament i altres dependències (Exp.2107/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de catalaà22/10/2019
Data de les proves de selecció23/10/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places Bases procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de peó serveis generals (Exp.2108/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de català22 d'octubre de 2019
Data de les proves de selecció25 d'octubre de 2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i bases específiques reguladores de proves per a la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d'1 plaça d'enginyer tècnic municipal com a funcionari de carrera
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies28/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball