Recursos humans

print pdf
Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de places d'auxiliar de sala i recepció del Teatre Auditori del Casal Riudomenc (Exp.59/2019-RG)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies-
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'operaris/àries de serveis de neteja de l'Ajuntament i altres dependències (Exp.2107/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places Bases procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de peó serveis generals (Exp.2108/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/09/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'auxiliar de la Llar d'Infants Municipal de Riudoms (Exp.1862/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies29/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció20/09/2019
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir places d'educador/a infantil de la Llar d'Infants Municipal de Riudoms (Exp.1845/2019)
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies30/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció18/09/2019
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

 Convocatòria i bases reguladores per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/es de menjador.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies20/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció10/09/2019
Resultats de les proves
Borsa de treball

 

Convocatòria i bases específiques reguladores de proves per a la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d'1 plaça d'enginyer tècnic municipal com a funcionari de carrera
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies28/08/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret) 
Data de les proves de selecció 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.
Data de convocatòriaJunta de Govern del dia 13 de maig de 2019
Estat del procésEn procés
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies20/06/2019
Llista provisional d'admesos i exclosos 
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de les proves de selecció

4/09/2019

[3/09/2019 (català)]

Resultats proves de català 
Resultats de les proves
Convocatòria 2a jornada de proves
Resultat final de les proves i borsa de treball