Recursos humans

print pdf

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.
Data de convocatòriaJunta de Govern del dia 13 de maig de 2019
Estat del procésEn procés
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Llista definitiva d'admesos i exclosos  
Data de les proves de selecció 
Resultats proves de català 
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'ordenança.
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies21 de març de 2019
Data de les proves de selecció22/03/2019
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball