Recursos humans

print pdf
Model de sol·licitud d’admissió a proves selectives per a la provisió de places de l’Ajuntament de Riudoms
Normes reguladores de les borses de treball de l'Ajuntament de Riudoms

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça de dinamitzador/a de joventut, amb caràcter laboral, temporal i a mitja jornada de l'Ajuntament de Riudoms.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 26 de juny de 2018
Estat del procésEn tràmit
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos/exclosos 
Llista definitiva d'admesos/exclosos 
Resultats de les proves

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/a de menjador.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 26 de juny de 2018
Estat del procésEn tràmit
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Llista provisional d'admesos/exclosos 
Llista definitiva d'admesos/exclosos 
Resultats de les proves 

 

Procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na per raons d'urgència, de guàrdies municipals adscrits al servei de vigilants, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 2 de maig de 2018
Estat del procésEn tràmit
Data de finalització de presentació d'instàncies 
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 
Anunci i bases
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultats de les proves

 

Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de personal funcionari de carrera auxiliar administratiu de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari de l'Ajuntament de Riudoms
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 16 d'agost de 2017
Estat del procésEn tràmit
Data de finalització de presentació d'instàncies19 de març de 2018
Data de la prova de català27 d'abril de 2018
Data de les proves de selecció3 de maig de 2018
Sala Multiús
del Casal Riudomenc
A les 9:15 h
Anunci i bases
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat proves de català
Resultats prova teòrica i pràctica
Convocatòria 2a prova pràctica i entrenvista
Resultat del procés de selecció
Nomenament i constitució borsa

 

Convocatòria i bases reguladores, per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure d’un/a oficial 1a d’obres, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleus
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 3 d'abril de 2018
Estat del procésEn tràmit
Data de finalització de presentació d'instàncies2 de maig de 2018
Data de la prova de català-
Data de les proves de selecció24 de maig a les 09:00h al Saló de Plens de l'Ajuntament de Riudoms
Anunci i bases
Llista provisional d'admesos/exclosos
Llista definitiva d'admesos/exclosos
Resultat del procés de selecció