Recursos humans

Convocatòria procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies28/08/2019
Llista definitva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció03/03/2020
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball