Recursos humans

Constitució d’una borsa de treball de personal administratiu/va com a funcionari interí, de l’Ajuntament de Riudoms (exp 2612/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies3/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos
Correcció errada material
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català07.01.2021
Data de les proves de selecció 07.01.2021
Resultats de la 1a prova
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada de l'Ajuntament de Riudoms i constitució de borsa (exp.3054/2020)
Convocatòria
Modificació de les bases
Data de finalització de presentació d'instàncies29/12/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció 17/02/2021
Resultats de la prova pràctica
Data de l'entrevista23/02/2021 9.00 H
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
temporal de professor/a de flauta travessera (2278/2020)
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies07/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de la prova de català15/09/2020
Data de les proves de selecció 16/09/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

 

 

 

Convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies02/09/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Resolució)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Resolució)
Data de la prova de català 
Data de les proves de selecció  
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

 

Convocatòria procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i
constitució d'una borsa de treball, mitjançat concurs-oposició de l'Ajuntament de Riudoms (Exp 3616/2019).
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/03/2020
Anunci aixecament de la suspensió
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de la prova de català20/07/2020
Data de les proves de selecció 21/07/2020
Resultats de la prova pràctica
Data de les proves físiques

22/07/2020

9.00 h

(Camp de futbol municipal - Pavelló Municipal)

Resultats de les proves
Acta de la sessió
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’electricista fontaner (oficial 2a) Exp 242/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció28/10/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) Exp 243/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Llista definitiva d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció05/08/2020
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball