Recursos humans

print pdf
Anunci i bases
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies21 de març de 2019
Data de les proves de selecció22/03/2019
Resultats de les proves
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball