Recursos humans

Convocatòria procés selectiu per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i
constitució d'una borsa de treball, mitjançat concurs-oposició de l'Ajuntament de Riudoms (Exp 3616/2019).
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies16/03/2020
Anunci aixecament de la suspensió
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Data de la prova de català20/07/2020
Data de les proves de selecció 21/07/2020
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’electricista fontaner (oficial 2a) Exp 242/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció25/03/2020
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball 

 

Convocatòria procés selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball per a ocupar, amb caràcter temporal, de places d’operaris d’obres – paleta (oficial 1a) Exp 243/2020
Convocatòria
Model de sol·licitud
Data de finalització de presentació d'instàncies24/02/2020
Llista provisional d'admesos i exclosos (Decret)
Data de les proves de selecció25/03/2020
Resultats de les proves 
Resolució d'al·legacions 
Borsa de treball