Declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres de la Corporació

print pdf

En el passat Ple ordinari del dia 7 de gener de 2015, es va aprovar el model resum de les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres de la Corporació pel mandat 2015-2019, mitjaçant el qual els/les regidors/es facilitaran les dades per a ser publicades al web municipal.

Declaracions de béns patrimonials i d'activitats
Sergi Pedret Llauradó
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Ferré Domingo
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Mireia Massó Ametller
Eugènia Montalvo Marín
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu