Declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres de la Corporació

 

Declaracions de béns patrimonials i d'activitats
Sergi Pedret Llauradó
Núria Mas Folch
Inma Parra Hipólito
Judit Albesa Fontgivell
Jordi Ferré Domingo
Josep M. Bages Virgili
Verònica Torres Ferrant
Ricard Gili Ferré
Carme Cros Garrido
Maria Teresa Basora Gallisà
Arnau Salvat López
Enric Jódar Ciurana
José Manuel Hernández Pérez

 

Menu