Informació d'utilitat

En aquesta pàgina, hi trobareu informació d'interès sobre la Covid-19.

Àrea Bàsica de Salut Riudoms

   > Facebook oficial de l'ABS Riudoms

Departament de Salut [Generalitat de Catalunya]

   > Horaris per a les sortides al carrer (30.04.2020)

   > Canal Salut

   > NOU! App GestioEmocional.cat

   > NOU! Qüestionari de salut en temps de confinament pel coronavirus (ASPCAT)

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

   > Información para la ciudadanía

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) [Generalitat de Catalunya]

   > Dades actualitzades SARS-CoV-2  (Informació descriptiva i interactiva sobre l'estat i la situació actual de la pandèmia a Catalunya)

Servei d'Ocupació de Catalunya [Generalitat de Catalunya]

   > SOC  

   > Borses de treball d'emergència Covid-19 (Feina Activa)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies [Generalitat de Catalunya]

   > Preguntes i respostes de l'àmbit laboral sobre el SARS-CoV-2

   > Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2