Àrea de Joventut

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2020

El Pla Local de Joventut de Riudoms ha estat elaborat amb la participació de 900 joves de la població i amb les aportacions de totes les entitats amb membres joves o  que desenvolupen activitats per a aquest col·lectiu en l’àmbit del lleure, l’esport o la cultura.

Participació

Tot el protagonisme ha estat pels joves, els quals  han fet arribar les seves propostes, necessitats i opinions als responsables de la seva redacció a través de grups de discussió. Aquesta interacció directa amb el públic més jove i amb les entitats socials, culturals i esportives del poble ha permès reordenar les activitats per a joves ja existents i afegir-ne de noves en un pla que treballarà per l’emancipació dels joves i la cohesió social.

Acció

Les accions del pla s’articulen en 5 eixos: formació; ocupació; salut i esport; oci i cultura; i habitatge; reforçats per dos eixos transversals: cohesió i participació; i amb un gran nombre d’accions, agrupades en programes, que permetran assolir els reptes detectats conjuntament amb els joves.

Valors

El pla també vol dotar els joves d’eines que puguin usar directament en la recerca de solucions per a les seves necessitats, per facilitar la realització del projecte de vida, atenent a la diversitat de formes i models de vida; per convertir-lo en agent de canvi social, impulsant els seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat; oferint espais per a la seva participació; i impulsar valors, hàbits i dinàmiques entre la gent jove que contribueixin al progrés de la societat a través de la convivència, la cohesió social i la igualtat.