eTràmits

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Riudoms és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Riudoms.

A la seu electrònica hi trobaràs:

> Manual per a fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament i altres administracions catalanes

Subscriure a