Racons del poble

El poble de Riudoms disposa de força edificis d'interès més històric que artístic dins el poble i escampats pel seu terme municipal.
 
Tots els carrers i places de la vila eren antigament de terra i foren després empedrats per evitar l'erosió dels corrents d'aigua. La zona compresa dins el nucli antic presenta carrers amb llambordes i en alguns d'ells (carrers Major, de les Galanes, de Sant Bonifaci, d'Antoni Gaudí, del Beat, de Sant Isidre i de l'Arenal) s'hi va fer arranjaments els anys 1989, 2005 i 2007.

És dins d'aquesta àrea compresa entre els carrers de la Muralla de la Font Nova, de Sant Pau, de Sant Vicenç (la Muralla Vella) i l'avinguda de Pau Casals (l'antic carrer d'Orient) on podem trobar els edificis i cases més notòries, així com força exemples de cases ben antigues, senyorials o modestes, algunes de les quals conserven la data, generalment a la clau de l'arcada de la porta, que pot remuntar-se als segles XVI, XVII o XVIII. És, per exemple, el cas del núm. 17 del carrer Major, on trobem un edifici amb porta de gran arcada i dovelles amb data de 1591 als balcons, i que fou en altres temps convent de monges carmelites; actualment se la coneix per ser la casa pairal de l'il·lustre compositor riudomenc Joan Guinjoan. Podem citar també el Centro Riudomenc, al carrer de les Galanes, on figura la data de 1731 a l'arc de la porta, de grans dovells. Tanmateix, al raval de Sant Francesc, un dels carrers més vells del poble, s'hi allotja al número 14 la casa, restaurada l'any 2002, que fou de la família Gaudí i que l'arquitecte donà a la Parròquia de Riudoms. Als núm. 29-31 d'aquest mateix carrer hi trobem el notori edifici de cal Gallisà, abans cal Nebot, antic cafè i cinema, que fou refet als anys cinquanta per l'arquitecte Adell i on destaquen a la façana les finestres de tipus gòtic i el mirador.

Font: llibret "viure a... RIUDOMS".
Edita: Ajuntament de Riudoms