Vila romana de La Mola

Vestigi romà trobat dins el nucli urbà del municipi i que roman sota terra per a resguardar-ne les estructures existents, mentre no es projecti un pla de recuperació i exposició.

Vinculat amb la figura de Gaudí podem dir que, segons diversos articles relacionats, el mestre es va inspirar en l'elaboració del seu trencadís característic arran de l'interès que li despertaven els mosaics romans dels jaciments que existien descoberts ja aleshores.