Ajuts per contractar aturats de més de 45 anys

10/01/2019

Ajuts per contractar aturats de més de 45 anys

Està oberta la convocatòria per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (Resolució TSF/2791/2018, de 15 de novembre) amb la finalitat de incentivar les empreses per a impulsar la contractació i la creació d'ocupació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys que es troben apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, establint com a referència per aquesta convocatòria el salari mínim interprofessional de l’any 2.019.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria anticipada 2019 és de l'1 de desembre de 2018 al 15 de novembre de 2019, ambdós inclosos, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits des de l’1 de desembre de 2.018 fins el 15 de novembre de 2.019.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament al següent enllaç.

Per a més informació, podeu consultar la web del SOC, convocatòries 2.019 : http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00002.