Aprovades les festes locals de l'any 2018

26/07/2017

Aprovades les festes locals de l'any 2018

Per acord del Ple de l'Ajuntament, del dia 20 de juliol, es van aprovar les festes locals de l'any 2018 i que seran les següents

· 25 de juliol, dimecres, festa major de Sant Jaume
· 26 de novembre, dilluns, festa del Beat Bonaventura Gran