CENS ELECTORAL - Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015

29/10/2015

CENS ELECTORAL - Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015

S'exposen al públic les llistes del cens electoral del dia 2 al 9 de novembre de 2015, perquè s'hi puguin presentar les reclamacions pertinents.

Es poden consultar a les oficines de l'Ajuntament.

Així mateix, també s’exposa la relació de meses i locals electorals.


Riudoms, 30 d’octubre de 2015.